Obchodní podmínky

1) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

2) Reklamační řád pro reklamaci služeb

3) Podmínky užití webového rozhraní

4) Zpracování osobních údajů

5) Informace o cookies

Podle § 14, odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb. "o ochraně spotřebitele" se poskytuje spotřebiteli informace, že subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení 
spotřebitelských sporů je dle § 20e, písm. d) zákona o ochraně spotřebitele: Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa zní: www.coi.cz