S.O.S help line ztracená zvÍřata

Posyktujeme pomoc v nenadálých situacích při ztracení zvířat (domácích či hospodářských)

Cena je dojezd na místo 7Kč / 1km výjezd z města Sázava n/Sázavou. Hledání 1hod / 350 Kč,

Telefon: (+420) 602 300 709